Munkavállalás elősegítése

Szolgáltatás célja a résztvevő segítése a munkaerőpiacra való kijutásban, vagy sikeres álláskersésben, munkahely váltásban.

Óraszáma: 24 óra tantermi foglalkozás

A tartalomból:

- Munkaerő-piaci alapismeretek (6 óra)

         - munkaerőpiac fogalma, munkaerőpiaci környezet

         - álláslehetőségek felkutatásának módszerei, eszközei

         - foglalkoztatási jogviszonyok

         - munkaügyi alapfogalmak

- Álláskeresési alapismeretek (12 óra)

         - erőforrások, álláskeresési technikák, alapfogalmak

         - önéletrajz, motiváciős levél,

         - felkészülés az interjúra

         - önmenedzselés, tárgyalástechnika

- Kommunikációs ismeretek (4 óra)

         - verbális és nonverbális kommunikáció

         - kommunikációs csatornák

         - kommunkikációs gyakorlatok (szituációs játékokok)

 - Munkaviszony létesítésével kapcsolatos ismeretek (2 óra)

         - beilleszkedés, tolerancia, lojalitás, konfliktus kezelés

         - munkahely megtartása, alkalmazkodás, önérvényesítés

Részvételi díj: 500 Ft/óra/fő

Minimális csoportlétszám: 10 fő

Maximális csoportlétszám: 20 fő

Honlap készítés