Előzetesen megszerzett tudás mérése

Az előzetesen megszerzett tudás felmérése – a jogszabályi követelmények figyelembe vételével – a képzéseink iránt érdeklődő, képzéseinkre jelentkező potenciális résztvevők számára biztosított tevékenységünk. Az előzetes tudás mérése annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység (nyelvi képzés esetén képzési szint) követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész – nyelvi képzés esetén a teljesített nyelvi képzettségi szint – alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni. Támogatott OKJ-s és nyelvi képzések esetén kötelezően biztosítjuk az előzetes tudás felmérését; egyéb szakmai képzés és egyéb képzés esetében a képzésre vonatkozó támogatási szerződés kötelező előírásai alapján. Nem támogatott képzések esetében a képzésre jelentkező kérésére biztosítjuk az előzetes tudás felmérését.

Honlap készítés