Hírlevél

Adatvédelmi tisztviselő

 

2016 tavaszán elfogadásra és kihirdetésre került az új, uniós szinten kötelező Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU rendelet – GDPR – General Data Protection Regulation), paradigma váltásnak tekinthető az adatvédelmi szabályozás területén. A gazdasági környezet változásai és jogszabályi kötelezettségek hívták életre az adatvédelemmel kapcsolatos képzéseket. A 2011. évi CXII. törvény valamint az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete meghatározott szervezetek részére kötelezővé tette az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározását, illetve adatvédelmi tisztviselők foglalkoztatását. A szabályozás minden személyes adatot kezelő kis- és középvállalkozást is érint.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: érettségi

Képzés időtartama: 16 óra (2 nap)

      Elmélet: 8 óra

      Gyakorlat 8 óra

Részvételi díj: 80 000 ft/fő

Fizetési mód:

   Egy összegben beiratkozáskor, de legkésőbb a képzés kezdésének napjáig

Megszerezhető végzettség:

   Adatvédelmi tisztviselő

A képzés zárása:

   Írásbeli vizsga

A vizsga eredményes teljesítéséről a képző intézmény igazolást állít ki.

Helyszín:

   Szombathely, Szent Flórián krt. 2. 1/28.

Képzés indításának tervezett időpontja:

    2020. február 20.

Jelentkezési határidő:

    2020. január 31.

 

 

 

Honlap készítés