Hírlevél

Informatika 50+

 

Képzési tájékoztató

Napjainkban, a technika és tudományok rohanó világában elengedhetetlen az informatikai eszközök legalább alap szinten történő használata. Képzésünk célja, hogy a digitális világ fejlődését érdeklődéssel szemlélő, de annak megismeréséből kimaradó korosztály számára is lehetővé tegye az infokommunikációs eszközök felhasználói szintű ismeretét, útmutatást adjon azok mindennapi használatához.

A képzés időtartama: 24 óra

Képzési csoportok az alábbi időbeosztás szerint indulnak:

Hétfő/szerda: 16:00-19:00 óráig

A tanfolyamok kellő számú jelentkező esetén folyamatosan indulnak. A tanfolyam indításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

Helye: Sansz Felnőttképző Kft. / Informatikai Oktatóterem

Flórián Irodaház

Szombathely, Szent Flórián krt. 2.

Amit a gyakorlatorientált képzésen megtanulhat:

  • alapfogalmak
  • böngészés az interneten
  • elektronikus levelezés
  • hanghívásra alkalmas alkalmazások
  • közösségi oldalak

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

  • Alapfokú iskolai végzettség

 A képzés zárása: Utolsó órában, egy, több lépésből álló gyakorlati feladat önálló megoldása a számítógépen.

Záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • A megengedett hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás (max. 3 óra)
  • A tananyagegységek feldolgozása során az egyéni és csoportos feladatmegoldásban

való aktív részvétel

  • Záró számonkérés teljesítése az utolsó képzési alkalommal (gyakorlati feladatmegoldás)

A képzési program sikeres teljesítéséről a résztvevők Tanúsítványt kapnak.

Részvételi díj: 20 000 Ft.-/fő

Honlap készítés