Hírlevél

Állampolgári és Európai Uniós ismeretek

 

Képzési tájékoztató

Engedély száma: E-00960/2014/D002

A társadalmi együttélés alapvető követelménye, hogy a polgárok birtokában legyenek annak az ismeretanyagnak, mely lehetővé teszi számukra a közéletben való tudatos részvételt. Kulcskompetenciák fejlesztésén keresztül erősítenünk kell a nemzettudatot, a demokrácia értékrendjének tiszteletét, törekednünk kell más kultúrák megismertetésére, elfogadtatására.

Az állampolgári ismereteken túl fontosnak tartjuk az Uniós tagságunkból adódó európaiságot erősítő ismeretek átadását. Az Unió azoknak az országoknak a tömörülése, melyek úgy határoztak, hogy közös érdekeik alapján szövetségre lépnek. Tudjuk, hogy a világ számára az európai egység a sokféleség egysége, és ezt a tudást szeretnénk erősíteni a résztvevőkben is.

 A képzés időtartama: 40 óra (Heti 10 óra, szombatonként, vagy hétköznap délutánonként)

Helye: Sansz Oktatóterem

Flórián Irodaház, Szombathely, Szent Flórián krt. 2. 1. em.

A képzés díja: 60 000 Ft/ fő (a képzés a 2013. évi LXXVII. tv. szerint engedélyezett, így Áfa mentes.)

A képzés díja tartalmazza a jegyzetek árát és a vizsgadíjat is.

Fizetési mód:

 • Egy összegben, beiratkozáskor, de legkésőbb a képzés kezdésének napjáig.
 • Két részletben, első részlet beiratkozáskor, de legkésőbb a képzés kezdésének napjáig, második részlet a 20. óra megkezdésének napjáig.
 • Jelentkezéskor 7000 Ft. regisztrációs díj

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Motivációs levél, amely kiterjed a képzésre jelentkező:
  • témával kapcsolatos ismereteire, elgondolásaira, véleményére,
  • fejlődési céljára

A képzési program témakörei:

          Állampolgári ismeretek:

 • Jogi alapfogalmak
 • Az államigazgatás rendszere
 • Szerződések formai és tartalmi követelményei
 • Munkajogi alapismeretek
 • Szociális ismeretek

          Európai Uniós ismeretek:

 • Az Unió kialakulása
 • Az Unió intézményrendszere
 • A Lisszaboni Szerződés
 • Döntéshozatal az Európai Unióban
 • Jogharmonizáció
 • A négy alapszabadság

Vizsgára bocsátás feltétele:

          Az előadások min. 80 %-án való részvétel.

A megfelelt minősítéshez tartozó követelmény szint:

A megfelelt minősítés megszerzésének feltétele az írásbeli teljesítményértékelés legalább 60%-os teljesítése.

A képzési program sikeres teljesítéséről a résztvevők Tanúsítványt kapnak.

Honlap készítés